HANSA - Nábor nových členov do Akadémie

V priebehu januára prijímame nových členov do akadémie. Podmienkou je len vek min 18 rokov a dobrý zdravotný stav.

Han Academy of Martial Arts

Národné Tréningové
Centrum KALI & JKD
SLOVAKIA - Košice

Košice - Sever, Watsonova 4
Slávia Tuke, Dojo BUDOKAN

+421 948 460 425
kalisilat@azet.sk