Norbert Harvánek- Hlavný Inštruktor KALI /JKD pre Slovensko

Zakladateľ a riaditeľ Jeet Kune Do / Kali pre Slovensko
Zakladateľ a hlavný inštruktor HAN Martial Arts Academy Slovakia - H.M.A.A.S.
Inštruktor Inosanto Kali - AL2
Inštruktor Jeet Kune Do - AL2
Inštruktor sebaobrany III. Kvalifikačného stupňa - licencia akreditovaná MŠ SR
1.Dan Yoseikan Budo /spoluzakladateľ Yoseikan Budo na Slovensku/
Dalšie kurzy: 
Curved Blade Concept - L1 /Karambit/
Self Defence Stick Concept - L1 /Koga, Kubotan, Yawara/
25 ročná prax v bojových umeniach
Pôsobí: Slovensko, Košice

Han Academy of Martial Arts

Národné Tréningové
Centrum KALI & JKD
SLOVAKIA - Košice

Košice - Sever, Watsonova 4
Slávia Tuke, Dojo BUDOKAN

+421 948 460 425
kalisilat@azet.sk