Priezvisko Meno II

Riaditeľ spoločnosti:

Telefón: +001 123456789,

Email: priezvisko.meno@firma.sk

Han Academy of Martial Arts

Národné Tréningové
Centrum KALI & JKD
SLOVAKIA - Košice

Košice - Sever, Watsonova 4
Slávia Tuke, Dojo BUDOKAN

+421 948 460 425
kalisilat@azet.sk