Seminár- obrana proti nožu 24 októbra 2015.

Pozývame vás na intenzívny seminár sebaobrany zameraný na taktiku obrany proti nožu.
Empty hands vs Knife, Knife vs Knife

Miesto seminára: Dojo Budokan, Watsonova 4, Han Academy of Martial Arts

Potrebné vybavenie: pohodlné oblečenie a obuv, tréningový nôž gumený alebo drevený, chrániče predlaktia, suspenzor, prípadne rukavice na MMA, ochrannú prilbu.

Tréningové nože si bude možné zapožičať na mieste !

Cena seminára: 15€

Informácie a registrácia:  www.kalisilat.sk, kalisilat@azet.sk

 

Han Academy of Martial Arts

Národné Tréningové
Centrum KALI & JKD
SLOVAKIA - Košice

Košice - Sever, Watsonova 4
Slávia Tuke, Dojo BUDOKAN

+421 948 460 425
kalisilat@azet.sk