Kali rozvíja vašu znalosť mechaniky tela, koordináciu rúk, rovnováhu, vytrvalosť a rozvíja atribúty ako rýchlosť, obratnosť, načasovanie, ľavú a pravú stranu nervovo-svalovej koordinácie a  zároveň zdokonalí Vaše reflexy. Dôraz je kladený na rozvoj jednoduchých, priamych osobných techník, ktoré môžete prispôsobiť akejkoľvek situácii a prostrediu a v prípade, že pri sebe nemáte zbraň, naučí Vás využiť predmety dennej potreby, ako sú pero, mobil, dáždnik, kniha, šatka, ktoré sa pre Vás stanú účinným prostriedkom sebaobrany.Spôsob boja na Filipínach sa považuje za jeden z najviac smrtiacich bojových systémov na svete.  Kali je názov pre staroveké pôvodné bojové umenie z Filipín a podľa niektorích je Kali staré slovo, ktoré slúži ako zastrešujúci termín pre všetky filipínske bojové umenia (FMA).  Samotný význam slova sa prekladá ako "štúdium pohybu tela" alebo ako kombinácia slov „KA“ (Kamot) a „LI“ (Lihok), čo znamená  "pohyb rúk“. Kali je progresívny vzdelávací systém, ktorý má moderný a realistický prístup ku sebaobrane, a ktorý kombinuje ozbrojený a neozbrojený boj do veľmi unikátneho systému.

                           

V Inosanto Kali je 12 tréningových oblastí, v ktorých sa študenti zoznámia s použitím jednej tyče, dvoch tyčí, tyče a noža, dýky, dvoch nožov, flexibilných zbraní a rovnako aj jeden z najkomplexnejších neozbrojených systémov v bojových umeniach – Filipínsky Box -  Panantukan.

V rámci Inosanto Kali existujú cvičenia, stratégie a techniky, ktoré umožňujú bojovníkovi získanie odbornej spôsobilosti v mnohých oblastiach. Pri našom tréningu Kali je bezpečnosť na prvom mieste a pohyby sú rozdelené do segmentov takže sa dajú ľahko naučiť.  Budete mať možnosť vykonávať techniky ako údery, bloky, odzbrojenia, zámky, škrtenia a hody.  Kali je známe svojím cvičením „flow“, ktoré je zároveň zábavné, a ktorého úlohou je naučiť vás plynulému prechodu z pohybu do pohybu tak, aby ste získali skutočný cit pre pohyb a rýchlosť boja.
Policajné štatistiky ukazujú, že pri viac ako 90% všetkých trestných činov páchaných na uliciach bol použitý nejaký druh ručnej zbrane.  Tu je najväčší priestor pre FMA, ktoré je v takých chvíľach najviac použiteľné, pretože sa jedná o zbrane, na ktorých je toto umenie založené.  Faktom je, že jediný spôsob, ako sa môžete brániť proti zbrani, je byť dobre oboznámený so všetkým, čo sa môže s danou zbraňou robiť. Čím viac budete pripravení na nôž či údernú zbraň, tým lepšie šance máte na prežitie.  

V prípade, že máte záujem zorganizovať seminár vo svojom meste, alebo klube kontaktujte nás na mobilnom čísle : 0948 460 425  alebo  kalisilat@azet.sk