HANSA - Nábor nových členov do Akadémie

V priebehu januára prijímame nových členov do akadémie. Podmienkou je len vek min 18 rokov a dobrý zdravotný stav.