Tvorcom základnej koncepcie Jeet Kune Do bol Bruce Lee a po jeho smrti v nej pokračoval Dan Inosanto, jeho blízky priateľ a spolupracovník. Koncepcia Dana Inosanta je známa pod názvom JKD / KALI v ktorej skĺbil Jeet kune Do a filipínske bojové umenia. Od Bruceovej smrti vzniklo veľa smerov JKD, ale najrozšírenejší je práve Inosantov  Jeet Kune Do Concept , ktorý vyučujeme aj v našej akadémii.

                         

Význam názvu Jeet Kune Do sa dá interpretovat ako „cesta zastavujúcej päste“. JKD nie je bojový štýl, ale metóda. Je to metóda na rozvíjanie zručností a pochopenie boja. Sama o sebe neobsahuje nič a predsa zahŕňa všetko čo sa dá použíť. Dôraz kladie na maximálnu efektívnosť! Cieľom je vyhrať, alebo zvíťaziť za každú cenu! Z tohto dôvodu využíva všetky metódy a nástroje k dosiahnutiu cieľa (víťazstva). JKD neobsahuje žiadne formy (katy) ani postoje či štandardné pohyby, len jednoduché prirodzené pohyby.
JKD sa stále mení, vždy sa prispôsobuje situácii a okolnostiam a preto študuje všetky spôsoby boja. Pohyb je plynulý, nezastavuje sa po jednom - dvoch pohyboch pokračuje dalej až kým nebol dosiahnutý cieľ. Nato aby sme zrealizovali filozofiu Jeet Kune Do a mohli sme „odvrhnúť to čo je pre nás zbytočné a ponechať len tie prvky ktoré sú pre nás užitočné“ potrebujeme základnú databázu vedomostí a zručností.

Tieto základné techniky a princípy sú známe pod menom Jun Fan Gung Fu. Jun Fan Gung Fu rozlišuje štyri bojové vzdialenosťi:

1, Kicking – kopy
2, Punching – údery
3, Trapping – zovretia rúk (chytanie rúk do pasce)
4, Grappling – páčenie, lámanie, boj na zemi

V prípade, že máte záujem zorganizovať seminár vo svojom meste, alebo klube kontaktujte nás na mobilnom čísle: 0948 460 425  alebo  kalisilat@azet.sk