Karambit- Curved Blade Concept (CBC) vyučovaný v našej akadémii je komplexný a mimoriadne efektívny sebaobranný systém s vlastnými princípmi a vyučovacími postupmi. Ide o samostatný modul postavený na princípoch a taktike filipínskych bojových umení vyučovaných u nás. Nácvik je nenáročný a intuitívny s dôrazom na pochopenie kľúčových princípov. CBC vyučujeme formou kurzov, víkendových seminárov alebo v rámci tréningových kempov.

V prípade, že máte záujem zorganizovať seminár vo svojom meste, alebo klube kontaktujte nás na mobilnom čísle : 0948 460 425  alebo  kalisilat@azet.sk