Panantukan tiež známy ako Suntukan, je neozbrojená forma filipínskeho Kali a používajú sa v ňom najrôznejšie údery zatvorenou päsťou, otvorenou dlaňou, lakťami, kolenami, hlavičky a techniky ničenia nervov, manipulácie s rovnováhou a deštrukcie končatín. Existuje veľké množstvo tréningových cvičení, ktoré pri vykonávaní s tréningovým partnerom rozvíjajú reflexy a hmatovú citlivosť, zlepšujú koordináciu a skracujú reakčné doby.

              
                            
Tieto metódy výcviku sú známe ako Higot Hubud Lubud (zviazať - rozviazať). Tieto drily pomáhajú rozvíjať koncept plynulých techník z techniky na techniku v rýchlej kontinuálnej záplave útokov, ktoré sa zameriavajú na zraniteľné časti tela, ako sú oči, krk, solar plexus, triesla, močový mechúr, obličky a rôzne nervové a tlakové body.
Panantukan je známy aj ako „špinavý“, alebo „pouličný box" a obsahuje aj ďalšie subsystémy filipínskeho neozbrojeného boja ako nízke kopy „Panannjakman“, alebo zápasenie a boj na zemi „Dumog“ vďaka čomu je ideálny na použitie v sebaobrane. Panantukan sa zvyčajne nevyučuje samostatne, ale je súčasťou študijného plánu Kali.

V prípade, že máte záujem zorganizovať seminár vo svojom meste, alebo klube kontaktujte nás na mobilnom čísle : 0948 460 425  alebo  kalisilat@azet.sk