Maphilindo Silat vytvoril Guro Dano Inosanto, a je založený na rôznych systémoch Silat, ktoré študoval pod mnohými Silat majstrami ovládajúcimi bojový systém Silat (Herman Suwanda, John Lacoste, Edgar Sulite, Paul de Thouars, Suryadi„Eddie“Jafra, Nik Mustapha,) z Malajzie, Filipín a Indonézie. Guro Inosanto vytvoril tento systém na počesť svojich Silat inštruktorov a jeho názov je spojením častí slov "Ma", Malajzia "Phil" Filipíny a "Indo" Indonézia.

Maphilindo Silat je v podstate sebaobranný štýl a zahŕňa hlavne techniky boja holými rukami, ale tiež s využitím zbraní ako je napríklad krátka tyč a sarong. Škála techník používaných v Maphilindo Silat zahŕňa hlavne úderové techniky ako údery, bodnutia, gunting, útoky na nervy, lakte, kolená a hlavičky, spolu s manipulačnými technikami ako ťahanie ramena, vytáčanie hlavy, podmetanie nôh, tlak na kolená, lámanie horných končatín, páky na lakeť a škrtenia. Maphilindo Silat využíva prirodzené pohyby tela a rozvíja rovnováhu a ekonomiku pohybu každého jednotlivca. Typický pre tento štýl je boj hlavne v stoji s rýchlymi vstupmi a následným plynulým prechodom do hodov a manipulácií a tvrdými dokončovacími technikami preto je veľmi kompatibilný s Panantukanom–Filipínsky box. Silat techniky sú tiež vysoko adaptabilné a môžu byť ľahko a efektívne integrovateľné do akéhokoľvek štýlu bojového umenia. Mnohé princípy zo Silatu sú súčasťou sebaobranného systému vyučovaného v našej akadémii.